DMS – Data Management System

DMS – Data Management System *)

Usługa cyfrowej archiwizacji dokumentów polega na cyfrowym przetworzeniu i zarządzaniu dokumentami dla Klienta. Dokumenty papierowe (umowy, zamówienia, faktury) są przetwarzane na formę elektroniczną. 

document_scanning

Proces cyfrowej archiwizacji dokumentów

Podczas procesu cyfrowej archiwizacji dokumenty są indeksowane oraz ocechowane metrykami takimi jak:

  • status,
  • data i czas incydentu związanego z przetwarzaniem dokumentów,
  • identyfikatory operatorów.

Zastosowanie

Usługa umożliwia archiwizację dokumentów oraz ich metryk. System umozliwia przeniesienie dokumentów na inne nośniki trwałe i pozostawienie ich metryk tak, aby na żądanie odszukać dokument źródłowy czyli lokalizację dokumentu wskazaną przy archiwizowaniu.

  • Dzięki usłudze, można zarchiwizować cyfrowo posiadane dokumenty papierowe, oraz opatrzyć je podpisem elektronicznym.
  • Klient usługi DMS posiada dostęp on-line do zasobów swojego archiwum na serwerze.
  • DMS umożliwa precyzyjne wyszukiwanie dokumentów wg różnych kryteriów.

Korzyści

  • Redukcja archiwów papierowych – część dokumentów będzie mogła zostać zutylizowana.
  • Łatwy dostęp i wyszukiwanie ocechowanych i zaindeksowanych dokumentów – wyszukiwanie wg dat, osób, spraw, itd.

*) Projekt 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-196/12 współfinansowany przez Unię Europejską