e-ERP

Usługa e-ERP *)

Usługa oferowana w modelu SaaS, umożliwiająca firmom z segmentu MSP zintegrowane zarządzanie obszarami przedsiębiorstwa.

business team building a puzzle. Business developing concept.

 

Integracja obszarów takich jak:

  • pracownicy,
  • projekty,
  • sprzedaż,
  • reklamacje,
  • marketing.

Firmy korzystają z usługi poprzez przeglądarkę na zasadzie modelu SaaS, czyli płacąc abonament wyłącznie za obszar, z którego firma chce korzystać.

Usługa obejmuje wykorzystanie narzędzi IT dedykowanych dla Klienta oraz wsparcie działu IT. Firma nie musi inwestować we własną infrastrukturę sprzętową, gdyż bazy danych są utrzymywane na naszych serwerach. W ramach usługi e-ERP Klient na zasadzie opłaty abonamentowej korzysta z poszczególnych funkcjonalności systemu, zasobów infrastruktury sprzętowej (bazy danych, serwery), oraz asysty technicznej i wsparcia profesjonalnego pionu IT.

Moduły

e-projekty

Eewidencja i prowadzenie projektów usługowo-serwisowych realizowanych w ramach prowadzonej działalności przez Klienta.


e-pracownicy

Ewidencja czasu pracy pracowników w ramach wykonywanych funkcji lub udziału w pracach projektowych.


e-protokoły

Rejestracja czynności wewnętrznych oraz wykonywanych zewnętrznych usług przez pracowników w ramach prowadzonych projektów i zleceń od Klientów.


e-reklamacje

Ewidencja reklamacji sprzedanych i zakupionych towarów oraz wykonywanych usług dla Klientów. Możliwość ewidencji i śledzenia procesów reklamowanych towarów i usług.


e-sekretariat

Rejestracja korespondencji oraz dokumentacji przychodzącej i wychodzącej z przedsiębiorstwa.


e-crm

Zarządzanie relacjami z Klientem oraz do realizacja procesów obsługi Klienta. Możliwość prowadzenia kampanii marketingowych oraz ewidencji procesu pozyskiwania Klienta.


e-terminarz

Ewidencja spotkań pracowników z kontrahentami, rejestracja szkoleń i zebrań. Możliwość prowadzenia indywidualnego planowania jak również wprowadzanie harmonogramów dla całej firmy.


e-telemarketer

Prowadzenie działań telemarketingowych na wewnętrzne potrzeby firmy oraz świadczenie usług dla podmiotów  zewnętrznych.


e-pojazdy

Prowadzenie ewidencji pojazdów w przedsiębiorstwie, pilnowanie dat przeglądów i ubezpieczeń.


e-analizy

Analiza zarejestrowanych ewidencji. Umożliwia przeprowadzenie analizy danych z każdego modułu użytkowego za zadany okres czasu.


e-baza wiedzy

Rejestracja wewnętrznej dokumentacji, rozporządzeń, opisów projektów i  rozwiązań  technicznych  (know-how firmy).


m-Firma

Uproszczona aplikacja dla urządzeń mobilnych, umożliwiająca dostęp do  wybranych informacji  z modułów.


 

*) Projekt 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-196/12 współfinansowany przez Unię Europejską