Kompleksowa obsługa Informatyczna

W ramach kompleksowej informatycznej obsługi oferujemy działania polegające na przejęciu w części lub całości działalności przedsiębiorstwa w obszarze IT. Dzięki temu efektywnemu procesowi, przedsiębiorcy koncentrują się na swoim podstawowym biznesie i stają się tym samym bardziej konkurencyjni. Umożliwiamy naszym Klientom optymalizację swoich kosztów związanych z utrzymaniem działów IT oraz infrastruktury informatycznej przy jednoczesnym podwyższeniu jakości usług informatycznych.

Zapewniamy

  • wsparcie techniczne dla pracowników firmy
  • administrowanie oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem
  • pomoc w instalacji i obsłudze urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, itp.)
  • kompleksową obsługę infrastruktury sprzętowej oraz sieciowej
  • administrowanie serwerami opartymi o system operacyjny Windows Server
  • obsługę stron www Klienta
  • obsługę poczty elektronicznej e-mail przedsiębiorstwa
  • doradztwo w zakresie IT (np. zakupu sprzętu i oprogramowania)
  • inne, ustalanie indywidualnie z Klientem

 

Wszystkie usługi świadczone są zarówno w formie zdalnej, jak również w siedzibie Klienta.