Projekt 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-196/12

ue

Firma DATASOFT s.c. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską:

Projekt 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-196/12

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych usług dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych”

Projekt jest w 49,80% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych usług dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych poprzez zakup lokalu, nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej w skali międzynarodowej oraz zaawansowanych technologii ICT na poziomie przedsiębiorstwa, dzięki którym firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku.

 

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie

Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl