KSeF to system dobrowolny, ale ma stać się obowiązkowy. Pozwala ustrukturyzować swoje faktury i zadbać o finanse.

Czym jest i jak działa Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (w skrócie: KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (dalej: faktur). Wykorzystywany jest on również do oznaczania ich numerem identyfikującym przydzielonym przez sam program oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. 

Od 1 stycznia 2022 roku system ten został wprowadzony w Polsce jako rozwiązanie dobrowolne. Ministerstwo Finansów opublikowało jednak informację, że będzie dążyć do tego, aby już od 1 lipca 2024 roku (po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej) wdrożenie KSeF stało się rozwiązaniem obligatoryjnym, a elektroniczne fakturowanie było obowiązkowe dla wszystkich podmiotów. 

Polska staje się więc kolejnym krajem należącym do Unii Europejskiej (po Hiszpanii, Portugalii i Włoszech), który decyduje się na zmianę modelu procesowania faktur elektronicznych z tzw. modelu post-audit na model clearance