Asysta techniczna

W ramach asysty technicznej zapewniamy profesjonalne wsparcie Klientów w zakresie utrzymania infrastruktury IT. Oferujemy działania polegające na przejęciu części lub całości obsługi działalności przedsiębiorstwa w obszarze IT.

Dzięki temu efektywnemu procesowi, przedsiębiorcy koncentrują się na swoim podstawowym biznesie i stają się tym samym bardziej konkurencyjni. Umożliwiamy naszym Klientom obniżenie swoich kosztów związanych z utrzymaniem działów IT oraz infrastruktury informatycznej przy jednoczesnym podwyższeniu jakości usług informatycznych.

Zapewniamy

  • wsparcie techniczne dla pracowników firmy (również zdalne)
  • administrowanie oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem
  • pomoc w instalacji i obsłudze urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, itp.)
  • administrowanie serwerami opartymi o system operacyjny Windows Server
  • kompleksową obsługę infrastruktury sprzętowej oraz sieciowej
  • doradztwo w zakresie IT (np. zakupu sprzętu i oprogramowania)
  • inne, ustalanie indywidualnie z Klientem