Podpis elektroniczny

Chmurowy podpis kwalifikowany ECSigner

Kwalifikowany chmurowy podpis elektroniczny

 • ECSigner to podpis chmurowy zgodny z trendem przechodzenia na usługi cloudowe
 • To najnowocześniejsza wersja kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Podpisuje dokumenty bez użycia karty kryptograficznej lub czytnika, a jego zastosowanie jest identyczne jak podpisu kwalifikowanego na fizycznej karcie kryptograficznej
 • Jego skutki prawne są równoważne podpisowi własnoręcznemu
 • Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem eIDAS oraz z polską ustawą o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania
 • Jest wydawany na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata umożliwiający m.in.:

 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.