Od 01.01.2019 r. DataSoft s.c. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych celem implementacji innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie”

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę DataSoft s.c. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz z proinnowacyjnych usług doradczych (usługi doradcze w zakresie innowacji) świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

Usługi Instytucji Otoczenia Biznesu mają na celu usprawnienie procesów przygotowania i wdrożenia innowacji. Długofalowym efektem realizacji projektu ma być zwiększenie przychodów, co jest kluczowym elementem planu rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych umożliwiających efektywne wdrożenie innowacji: produktowej w postaci nowego wyrobu jakim będzie system do analizy, optymalizacji danych i procesów biznesowych dla wielozadaniowego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego oraz procesowej w postaci nowej metody tworzenia i świadczenia usług zgodnie z modelem SaaS. Dodatkowo wspomniane innowacje zaimplementują zmiany organizacyjne (wdrożenie metodyki Agile PM) oraz marketingowe (Videoblog – filmiki prezentujące korzyści zastosowania rozwiązania).

 

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
  3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje),
  4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.

Wskaźnikami rezultatu są:

  1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
  2. Liczba wprowadzonych innowacji,
  3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych,
  4. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych,
  5. Liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych,
  6. Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych.

 

Wartość Projektu wynosi 1 262 472,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 712 180,00 zł