Minister finansów Andrzej Domański ogłosił wczoraj, że wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostaje przesunięte na nieokreślony czas. Powodem tej decyzji są problemy techniczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem systemu.

KSeF miał być obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT od lipca 2024 r. Jego celem było uproszczenie i usprawnienie procesu wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych. Jednak według ministra Domańskiego, system nie jest gotowy do pełnej implementacji i wymaga dalszych testów i poprawek.

Minister stwierdził, że nie ma ustalonej nowej daty wprowadzenia KSeF i że będzie ona zależała od wyników zewnętrznego audytu. Zapewnił, że system zostanie uruchomiony tylko wtedy, kiedy będzie to bezpieczne dla przedsiębiorców i państwa.

Głównym problemem, który uniemożliwia wprowadzenie KSeF, jest niska przepustowość systemu. Minister wyjaśnił, że system nie jest w stanie obsłużyć dużej ilości faktur, co prowadzi do opóźnień i błędów. To z kolei wpływa negatywnie na płynność działalności gospodarczej i dochody budżetowe.

Minister podkreślił, że KSeF jest potrzebny i korzystny, ale nie w obecnej formie, która mogłaby zagrażać stabilności gospodarki. Ministerstwo zadeklarowało, że będzie na bieżąco informować o postępach w pracach nad systemem i o planowanych zmianach.